Westfloamsche Tips ai nie wilt verzwoaren

Heidi DelaereGezond etenLeave a Comment

Westfloamsche Heidi Delaere

Westfloamsche Tips ai nie wilt verzwoaren met de feejstdoagen


  1. FNH = fret n helft in ploatse van t eten toat daje dr bie nere volt
  2. Pakt é klein assiete en gen groate, ton ést lik of daj veel mèr èt
  3. Gen alcool drin’ken ip n lege moage, anders bliev je moar eten van die hapkes
  4. Drin’kt n tasse soepe vo daj vertrekt, of n stik frut, u ne n eesten honger is ton vorbie
  5. k Zo van’t broat bluven, da dè n caloriebomme
  6. Troage eten ton peisen u hersens rapper da je al genoeg èt
Voar n afsproake voar tips op u moate

Geef een reactie