Terugbetaling door mutualiteiten is mogelijk


Ik ben als professionele diëtiste erkend door het RIZIV. Mijn registratienummer is 5-61137-08-601.

Wanneer je recht hebt op een terugbetaling door je mutualiteit, vul ik voor jou na je consultatie het hiervoor geschikte formulier in. Je bezorgt dit formulier zelf aan mij. Hieronder vind je de websites van de verschillende mutualiteiten. Gezien de documenten vaak veranderen, dien je de laatste versie op de desbetreffende website zelf even te zoeken en te downloaden. Indien je het niet vindt, neem dan zelf contact op met je mutualiteit.

Websites mutaliteiten voor formulieren voor terugbetaling


Maak een afspraak