Terugbetaling door mutualiteiten is mogelijk


Ik ben als professionele diëtiste erkend door het RIZIV. Mijn registratienummer is 5-61137-08-601.

Wanneer je recht hebt op een terugbetaling door je mutualiteit, vul ik voor jou na je consultatie het hiervoor geschikte formulier in. Je bezorgt dit formulier zelf aan mij. Je kan het hieronder ook downloaden.

Formulieren voor terugbetaling


Maak een afspraak