Annulatievoorwaarden bij afzeggen, verzetten en niet opdagen


Afzeggen of verzetten van een afspraak kan enkel via telefoon of tijdens een voorgaande consultatie.
Afhankelijk van het tijdstip waarop dit door jou wordt doorgegeven, zal er al dan niet onderstaande vergoeding aangerekend worden.

Vergoeding:

  • minstens 48 uren voor de afspraak = geen kosten
  • minstens 24 uren voor de afspraak = helft van de consultatieprijs
  • minder dan 24 uren voor de afspraak = volledige consultatieprijs
  • niet opdagen zonder te verwittigen = volledige consultatieprijs
Maak een afspraak

Waarom een vergoeding bij laattijdig afzeggen of verzetten?


Vanzelfsprekend heb ik als mens erg veel begrip voor onvoorziene omstandigheden, gaande van een vergetelheid tot een ziek kleinkind of zelfs een sterfgeval in de familie. Maar net als iedereen werk ook ik hard om mijn agenda te vullen en brood (of iets minder calorierijks) op de plank te krijgen.

Bij laattijdige verwittiging ben ik niet meer in de mogelijkheid om jouw plaats in te vullen. En lijd ik verlies aan inkomsten.

Vanuit professioneel standpunt ben ik dan ook genoodzaakt om – ongeacht de menselijke reden die wordt opgegeven – een laattijdige annulatie te laten vergoeden.

Normaliter licht ik de annulatievoorwaarden toe tijdens het intakegesprek, maar vraag er gerust zelf naar!